مریم پورعبدالهی

مدرس شطرنج دوره مبتدی و مقدماتی

اطلاعات

نام
مریم
نام خانوادگی
پورعبدالهی
ایمیل

مدرس دوره های

دوره مبتدی
دوره مقدماتی

سوابق آموزشی

دوره: مربیگری درجه 3   آموزشگاه: فدراسیون شطرنج ایران
دوره: داوری درجه 3   آموزشگاه: فدراسیون شطرنج ایران
دوره: داوری درجه 2   آموزشگاه: فدراسیون شطرنج ایران
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان