افسانه دیندار

مدرس شطرنج سطح مبتدی تا مقدماتی

دارای مربی گری  و داوری شطرنج درجه 2 

 

اطلاعات

نام
افسانه
نام خانوادگی
دیندار
ایمیل

مدرس دوره های

دوره مبتدی
دوره مقدماتی
دوره متوسطه
دوره پیشرفته یک

سوابق آموزشی

دوره: مربیگری درجه 2   آموزشگاه:
دوره: مربیگری درجه 3   آموزشگاه:
دوره: داوری درجه 2   آموزشگاه:
دوره: داوری درجه 3   آموزشگاه:
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان