آروین جمالی

مدرس  و مربی فیده  سطح مبتدی تا پیشرفته شطرنج

اطلاعات

نام
آروین
نام خانوادگی
جمالی
ایمیل

مدرس دوره های

دوره مبتدی
دوره مقدماتی
دوره متوسطه
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان