اساتید

هنگامه سرمستی

 

مدرس شطرنج از مبتدی تا مقدماتی

مریم پورعبدالهی

مدرس شطرنج دوره مبتدی و مقدماتی

افسانه دیندار

مدرس شطرنج سطح مبتدی تا مقدماتی

دارای مربی گری  و داوری شطرنج درجه 2 

 

فاطمه روز خوش

مربی زبان انگلیسی  گروه 4تا 12سال

پوریا درینی

استاد بزرگ

پوریا درینی (متولد ۴ بهمن ۱۳۶۹-در شهرستان جیرفتاستاد بزرگ شطرنج و عضو تیم ملی شطرنج ایران می‌باشد.

وی در سال ۱۳۹۱ و از سوی فدراسیون جهانی شطرنج به عنوان استادبزرگ شطرنج معرفی شد، تا بدین ترتیب هشتمین فرد ایرانی باشد که به این عنوان دست می‌یابد.

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان