اساتید

عاطفه کمالی

 

مدرس فن بیان وارتباط موثر

نساء شاه آبادی

مدرس زبان انگلیسی 8 تا 11 سال

 

هنگامه سرمستی

 

مدرس شطرنج از مبتدی تا مقدماتی

عطیه پورجمال

مدرس زبان انگلیسی 8 تا 11 سال

مهرناز مولایی

مدرس دوره مبتدی و مقدماتی شطرنج

مریم پورعبدالهی

مدرس شطرنج دوره مبتدی و مقدماتی

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان