کالاها

در این فرم می توانید کالاهای این شعبه را مشاهده فرمایید

گروه بندی

صفحه و مهره شطرنج

جزئیات کالا و خرید

درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

جلد چهارم راهنمای کاربردی آخر بازی

جزئیات کالا و خرید

درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

جلد سوم الکساندر مازیا

جزئیات کالا و خرید

درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

جلد دوم ( بخش اول) سرگئی ایواشچنکو

جزئیات کالا و خرید

تاکتیک های شطرنج

50 شگرد تاکتیکی

جزئیات کالا و خرید

چگونه پدرخودرامات کنید

50 الگوی مات هوشمندانه

جزئیات کالا و خرید

First Friends 1

مخصوص سنین 6 تا 8 سال کتاب +کتاب تمرین+ سی دی + هزینه حمل و پست

جزئیات کالا و خرید

First friends 2

مخصوص سنین 6 تا 8 سال کتاب +کتاب تمرین+ سی دی + هزینه حمل و پست

جزئیات کالا و خرید

Family and Friends

starter class book

جزئیات کالا و خرید
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان