دوره پیشرفته چهار

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

دوره پیشرفته چهارمدت: 8 hour


تعداد جلسات: 8 جلسه


مبلغ شهریه: 0 ریال

شرح و سرفصل ها

** آنچه شما در این دوره خواهید آموخت :

ترم اول پیشرفته 4 :

برتری دو فیل در وسط و آخر بازی - امتحان ترکیب از میکس تم و موتیف های تاکتیک - بررسی بازی هایی از دیتا بیس در سطح ریتینگ - ضعف در ساختار پیاده ای - استراتژی استفاده از خانه های ضعیف - پیاده های منفرد در ستون باز استراتژی

ترم دوم پیشرفته 4 :

پیاده عقب مانده - وزیر در مقابل دو رخ در وسط و آخر بازی - وزیر در مقابل رخ و سوار سبک در وسط و آخربازی - . سوار سبک در مقابل سه پیاده در وسط و اخر بازی

ترم سوم پیشرفته 4 :

آخر بازی پیاده ای وقتی هر دو طرف پیاده هایشان بلوکه شده - شکافت پیاده ای در آخر بازی پیاده ای - کسب تمپو در آخر بازی پیاده ای - شاه فعال در آخر بازی پیاده ای - تبدیل آخر بازی به آخر بازی پیاده ای برنده مثال های متوسط و سخت

ترم چهارم پیشرفته 4 :

شروع بازی ها نیمه باز شاخه های فرعی - شروع بازی فرانسه به همراه طرح ها و دام ها و حرکات - شروع بازی اسکاندیناوی

ترم پنجم پیشرفته 4 :

شروع بازی مدرن - کاروکان - شروع بازی پیرک - شروع بازی آلخین

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان