دوره های آنلاین پیش دبستانی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

دوره های آنلاین پیش دبستانی



مدت: 0 hour


تعداد جلسات: 0 جلسه


مبلغ شهریه: 0 ریال

شرح و سرفصل ها
پیش دبستانی دوره تابستان 1400 پیش دبستانی(1) دوره مهرماه 1400 پیش دبستانی(2) دوره مهرماه 1400

دوره های پیش دبستانی (تابستان 1400) :

1. روز های  شنبه تا چهارشنبه

2. کلاس بصورت آنلاین و به مدت 3 ساعت در روز می باشد.

3. کلاس ها 10 نفره می باشند .

4.  کلاسها، ویژه آمادگی پیش از دبستان و مخصوص دانش آموزانی است که  دوره را نگذرانده اند .

5.  آموزش دارای سر فصل های مشخص و برناهه هفتگی منظم می باشد:

1. مفاهیم علوم

2. مفاهیم ریاضی

3.آواشناسی

4.مفاهیم قران وآموزه های دینی

5.  مفاهیم مهارت های زندگی و روابط اجتماعی

6.مهارت های دست ورزی و کاردستی و نقاشی

**  پک آموزشی پیش دبستانی رایگان می باشد

** استفاده از کلاسهای شطرنج (2 ترم) و کلاس های زبان انگلیسی (2 ترم) به طور دلخواه رایگان می باشند.

دوره های پیش دبستانی 1 (مهرماه 1400) :

1. روز های  شنبه تا چهارشنبه

2. کلاس بصورت آنلاین و به مدت 3 ساعت در روز می باشد.

3. کلاس ها 10 نفره می باشند .

4.  کلاسها، ویژه آمادگی پیش از دبستان و مخصوص دانش آموزانی است که  دوره را نگذرانده اند .

5.  آموزش دارای سر فصل های مشخص و برناهه هفتگی منظم می باشد:

1. مفاهیم علوم

2. مفاهیم ریاضی

3.مفاهیم قران وآموزه های دینی

4.  مفاهیم مهارت های زندگی و روابط اجتماعی

5.مهارت های دست ورزی و کاردستی و نقاشی

 

 

 

** استفاده از کلاسهای شطرنج (2 ترم) و کلاس های زبان انگلیسی (2 ترم) به طور دلخواه رایگان می باشند.

دوره های پیش دبستانی 2 (مهرماه 1400) :

1. روز های  شنبه تا چهارشنبه

2. کلاس بصورت آنلاین و به مدت 3 ساعت در روز می باشد.

3. کلاس ها 10 نفره می باشند .

4.  کلاسها، ویژه آمادگی پیش از دبستان و مخصوص دانش آموزانی است که  دوره را نگذرانده اند .

5.  آموزش دارای سر فصل های مشخص و برناهه هفتگی منظم می باشد:

1. مفاهیم علوم

2. مفاهیم ریاضی

3.آواشناسی

4.مفاهیم قران وآموزه های دینی

5.  مفاهیم مهارت های زندگی و روابط اجتماعی

6.مهارت های دست ورزی و کاردستی و نقاشی

 

 

** استفاده از کلاسهای شطرنج (2 ترم) و کلاس های زبان انگلیسی (2 ترم) به طور دلخواه رایگان می باشند.

 

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان