ریاضیات تقویتی متوسطه اول

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

ریاضیات تقویتی متوسطه اولمدت: 8 hour


تعداد جلسات: 8 جلسه


مبلغ شهریه: 1,400,000 ریال

شرح و سرفصل ها

ریاضیات تقویتی پایه های هفتم و هشتم و نهم

کلاس ها دو روز در هفته و روز های پنج شنبه یا  جمعه آزمون های آنلاین بصورت رایگان برگزار میگردد.

تمرینات بعد از پایان کلاس جهت تمرین در منزل از طریق پنل ارسال میگردد.

ریاضیات پایه هفتم

ترم اول : مرور و تمرین فصل اول تا چهارم

ترم دوم : مرور و تمرین فصل پنجم تا هفتم

ترم سوم : مرور و تمرین فصل  هشتم تا یازدهم

ریاضیات پایه هشتم

ترم اول : مرور و تمرین فصل اول تا سوم

ترم دوم : مرور و تمرین فصل چهارم تا ششم

ترم سوم : مرور و تمرین فصل هفتم تا دهم

ریاضیات پایه نهم

ترم اول : مرور و تمرین فصل اول و دوم

ترم دوم : مرور و تمرین فصل  سوم و چهارم

ترم سوم : مرور و تمرین فصل پنجم و ششم

ترم چهارم : مرور و تمرین فصل هفتم و هشتم

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
1,400,000 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان