ریاضیات تقویتی ابتدایی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

ریاضیات تقویتی ابتداییمدت: 8 hour


تعداد جلسات: 8 جلسه


مبلغ شهریه: 1,200,000 ریال

شرح و سرفصل ها

ریاضیات تقویتی پایه های اول تا ششم ابتدایی

کلاس ها دو روز در هفته و روز های پنج شنبه یا  جمعه آزمون های آنلاین بصورت رایگان برگزار میگردد.

تمرینات بعد از پایان کلاس جهت تمرین در منزل از طریق پنل ارسال میگردد.

ریاضیات پایه اول

ترم اول : مرور تم یک تا سیزده

ترم دوم : مرور تم چهارده تا بیست و پنج

ریاضیات پایه دوم

ترم اول : مرور درس اول تا پنجم 

ترم دوم : مرور درس ششم تا هشتم

ریاضیات پایه سوم

ترم اول : مرور درس اول تا سوم

ترم دوم : مرور درس چهارم و پنجم

ترم سوم: مرور درس ششم تا هشتم

ریاضیات پایه چهارم

ترم اول : اعداد و الگو ها - کسر

ترم دوم : ضرب و تقسیم

ترم سوم : اندازه گیری - عدد مخلوط و عدد اعشاری

ترم چهارم : شکل های هندسی - آمار و احتمال

ریاضیات پایه پنجم

ترم اول : عدد نویسی و الگو ها - کسر و عدد مخلوط

ترم دوم : نسبت ، تناسب و درصد -  تقارن و چند ضلعی ها

ترم سوم : اعدا اعشاری - آمار و احتمال

ترم چهارم : مساحت و حجم

ریاضیات پایه ششم

ترم اول : عدد و الگو های عددی - کسر

ترم دوم : اعداد اعشاری - تقارن و مختصات

ترم سوم : اندازه گیری

ترم چهارم : تناسب و درصد - تقریب

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
1,200,000 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان