دوره مقدماتی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

دوره مقدماتیمدت: 8 hour


تعداد جلسات: 8 جلسه


مبلغ شهریه: 0 ریال

شرح و سرفصل ها

 ** آنچه شما در این دوره خواهید آموخت :

ترم اول مقدماتی:

تهدید ، دفاع ، قلعه رفتن ، قوانین مساوی و ...

ترم دوم مقدماتی :

ترفیع پیاده ، آن پاسان ، تعویض و ...

ترم سوم مقدماتی :

ثبت کردن ، مات کردن با سوار سنگین  ،مات عرض آخر و ...

ترم چهارم مقدماتی :

راه های محاسبه ، برتری متریال ، بازی فعال و ... 

ترم پنجم مقدماتی :

مات ناپلئونی - شروع بازی ها

ترم ششم مقدماتی :

آچمزی - چنگال -حمله کردن

 

 

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان