دوره پیشرفته یک

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

دوره پیشرفته یکمدت: 8 hour


تعداد جلسات: 8 جلسه


مبلغ شهریه: 0 ریال

شرح و سرفصل ها

** آنچه شما در این دوره خواهید آموخت :

ترم اول پیشرفته 1 :

تاکتیک ها و کاربردهای آنها .............

ترم دوم پیشرفته 1 :

استراتژی چیست - چگونه از اورلوک کردن جلوگیری کنیم - تاکتیک حمله در خطوط - آخر بازی های شاه و پیاده

ترم سوم پیشرفته 1 :

تاکتیک براساس ترفیع پیاده - - استفاده از تهدید های پی در پی - حمله به شاه قلعه رفته (نرفته) و کاربردهای آن

ترم چهارم پیشرفته 1 :

حمله به شاه در قلعه مخالف - آخر بازی .......... - قربانی دادن

ترم پنجم پیشرفته 1 :

تاکتیک هایی برای تصرف عرض هفتم و یا هشتم همراه با قربانی - آخر بازی وزیر - آخر بازی های مساوی - آخر بازی رخ - تاکتیک بر اساس جلب و منحرف کردن و کاربردهای آن

ترم ششم پیشرفته 1 :

تاکتیک براساس بستن خطوط یا بلوکه کردن ان ها - تاکتیک اشعه ایکس - آخر بازی رخ و پیاده و کاربردهای آن - ترکیب براساس درهم شکستن

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان