استاد بزرگ شاهین لر پری زنگنه

خبر 1399/09/22 1345

شاهین لرپری زنگنه (متولد ۲۶ دی ۱۳۷۷)، استاد بزرگ شطرنج و عضو تیم ملی شطرنج ایران می‌باشد. وی در ژوئن ۲۰۲۰، در رده دهم شطرنج‌بازان ایران قرار دارد.

وی در سال ١٣٩۶ و از سوی فدراسیون جهانی شطرنج به عنوان استادبزرگ شطرنج معرفی شد، تا بدین ترتیب سیزدهمین فرد ایرانی باشد که به این عنوان دست می یابد.

تصاویر مطلب

   
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان