معرفی اساتید

استاد بزرگ پوریا درینی

خبر 1399/09/22 653

پوریا درینی (متولد ۴ بهمن ۱۳۶۹-در شهرستان جیرفتاستاد بزرگ شطرنج و عضو تیم ملی شطرنج ایران می‌باشد.

وی در سال ۱۳۹۱ و از سوی فدراسیون جهانی شطرنج به عنوان استادبزرگ شطرنج معرفی شد، تا بدین ترتیب هشتمین فرد ایرانی باشد که به این عنوان دست می‌یابد.

 

تصاویر مطلب

   
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان