آموزش شطرنج برای کودکان

چقدر مهم است که کودک به طور منظم تمرین کند؟

خبر 1399/09/21 520

طبق یک مکتب فکری ، تقریباً 20 ساعت در هفته تمرین طول می کشد تا در هر رشته حرفه ای موفق شوید. اگر كودكی كه آرزو دارد استاد بزرگی شود ، می تواند 2 ساعت در روز در روزهای هفته / روزهای تحصیل و حدود 4 ساعت در آخر هفته شطرنج تمرین كند ، ایده آل خواهد بود. شطرنج به عنوان یک ورزش فردی ، یک بازیکن باید یاد بگیرد که خودش فکر کند و تصمیمات سخت را خودش بگیرد. کار منظم فردی به بهبود این ویژگی ها بسیار کمک می کند! اهمیت کار در خانه در شطرنج را نمی توان به اندازه کافی تأکید کرد.

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان