مجوزات و گواهینامه ها

اطلاعیه 1399/10/01 1159

مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

 ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری در حوزه رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال از مهمترین اقداماتی است که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال میبایست به انجام آن مبادرت ورزد. بدین منظور و با هدف انجام وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه نظارت بر فعالیت های فرهنگی و همچنین ایجاد بستر برخورداری فعالیت های فرهنگی دیجیتال از مزایا و معافیت های خاص فعالیت های فرهنگی و فراهم آوردن سازوکار حمایت از حقوق پدید آورندگان و تهیه کنندگان آثار فرهنگی دیجیتال و همچنین برپاکنندگان رسانه های دیجیتال، صدور مجوز فعالیت های فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان واجد صلاحیت وفق آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. بر اساس ماده ۲ این آیین نامه «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»

تصاویر مطلب

   
   
   
   
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان